Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

sigrati se

Igrati se nečim, ili zabavljati se nekim objektom ili organom.

Kad ono...