Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

skroziti se

Kada je nešto dovoljno tanko, lako ili rijetko da se kroz to može i vidjeti, tada se to skrozi.

Kad ono...