Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

šlamperaj

Šlamperaj je stanje koje opisuje ishod dugotrajne primjene šlampavosti.

Naprimjer, birokratski aparat je institucionalizirani šlamperaj sa brižljivo isplaniranim rutama za zaturanje dokumenata, visokom redudancijom podataka i niskom komunikacijskom tolerancijom.

Samo jedan komentar na šlamperaj

Kad ono...