Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

soc

Soc je sediment čestica usitnjenih zrna pržene kave koji u uvjetima inverznog gravitacijskog polja ima svojstvo prikazivanja slika i događaja iz budućnosti.

Dobiva se zagrijavanjem mješavine usitnjene kave, vode i šećera tako da dvaput zakipi. Ovako nastala vodena infuzija bit će izmiješana sa socem pa se zato podijeli prisutnima kako bi ju oni uklonili srkanjem. Materija koja ostane na dnu nakon srkanja je — soc. Ako se želi gledati u budućnost, potrebno je soc privremeno izložiti inverznom gravitacijskom polju kako bi referentno dno postalo plafon. Inverzija gravitacijskog polja je trivijalna. Ostvaruje se okretanjem šalice, šolje ili fildžana. (Napomena: sve tri posudice podjednako dobro drže gravitaciju)

Kad ono...