Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

šućmurast

U narodnoj psihijatriji: s povremenim poremećajima, ali uglavnom normalan.

U estetici: ultimativna nijansa svih boja; nedokučiva, neopisiva boja.

Kad ono...