Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

trabunjati

Konstantno govoriti nešto što nema veze ni s čim, niti je od ikakve važnosti.

Kad ono...