Leksikon: Opravili!

Samo jedan komentar na trijem (trem)

Kad ono...