Leksikon: Opravili!

ugursuz

Uglavnom nesposoban i često nepotreban društveni kameleon koji se politički vrlo jasno određuje političkom garniturom koja drži vlast. Ugursuz se zabavlja ili uvlačenjem u guzicu ili zabadanjem nosa gdje mu nije mjesto. Zbog ovih karakteristika omiljeni su zaposlenici tajnih službi sigurnosti i odbora jačih političkih stranaka.

Iako se uglavnom koriste kao alati u provedbi političkih planova, nažalost postoje primjeri ugursuza koji su u trenucima društvenih vakuuma dogurali i do viših položaja društvenih institucija i tamo se dosta dobro učvrstili.

Samo jedan komentar na ugursuz

Aj ti reci...