Leksikon: Opravili!

ukezečiti

Izvitoperiti, iskositi, ekscentrično umetnuti. Nešto krivo namjestiti tako da se napne do granice pucanja i/ili zaglavi.

Aj ti reci...