Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

ukezečiti

Izvitoperiti, iskositi, ekscentrično umetnuti. Nešto krivo namjestiti tako da se napne do granice pucanja i/ili zaglavi.

Kad ono...