Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

uzbrat

Ubrati malo nekih plodova. Recimo, ne više od onoga što stane u džepove.

Kad ono...