Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

vrpati

Prebirati, preturati. Nasumično prevrtati neki sadržaj u potrazi za nečim. Obično se vrpanjem po nečijim fijokama izazove elementarni gnjev.

Također i frkati.

Kad ono...