Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

zabrekniti

Bubrenjem ili naticanjem (nabreknuti) prekinuti protočnost ili sposobnost rotacije.

Kad ono...