Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

zimus

Vremenska oznaka za nešto što se dogodilo prošlu zimu.

Kad ono...