Leksikon: Ausvajs bite!

ajncvaj

Neodređeno mala, nezanemariva priloška konstanta koja iznosi točno — jedan. Ili dva.
U algebri ajncvaj bi se moglo pokazati moćnim barem kao nula, ako ne i moćnije; uz napomenu kako nula najčešće nije ništa, a ajncvaj ipak često jest. Ajncvaj nudi logičku podlogu i u isto vrijeme i sasma solidnu antitezu relativističkoj ekonomskoj krilatici jedno k’o nijedno.

U govoru, ajncvaj koristimo kada želimo slagati neslutećem budućem, suradniku ili suradnici kako neki, očigledno težački, rad iziskuje iznenađujuće sićušnu količinu truda i da nema baš nikakvog razloga za nesudjelovanje.

  • Makakvi! Zaletimo se u vinograd i — ajncvaj — istružemo graorinu do deset!

Kad ono...