Leksikon: Ausvajs bite!

Ne bosanski , već . Zapravo: Bà!!! Uzvik kojim se benigno plaše jako mala djeca koja zato počnu misliti da se time nekoga može uplašiti.

Kad ono...