Leksikon: Ausvajs bite!

bakćati se

Bakćanje je dijagnostičko-korektivna procedura slabog do nikakvog učinka. Nema jasan početak, sredinu, a pogotovo nema kraja pa lako i rado prelazi iz procedure u rutinu. Primjenjuje se umjesto procedura koje bi zapravo dovele do rješenja.

Koristi se u smandrljanim jezičnim konstrukcijama.

 

Kad ono...