Leksikon: Ausvajs bite!

bakrāči

Bakrači su nešto što ima veze sa svime što nema veze. To jest, bakrači se u govoru vežu uza sve one stvari i radnje koje najuže povezujemo s onim stvarima i radnjama koje povezuje to da im je zajedničko ne imati nikakve ni ikakve veze s ničime ni s ičime. Osim, naravno, sa samim bakračima, s kojima su najuže povezani svojom nevezanošću za temu razgovora.

 

Cirka 2 komentara na bakrāči

  1. Dragoilo napisao:

    bakrena posuda za kuhanje

  2. Vinkovčanka napisao:

    Mi u Vinkulji kažemo “bakarači”

Kad ono...