Leksikon: Ausvajs bite!

balon

Staklena boca s drškom opletena prućem. Može biti i neopletena, ali tada se lakše razbije. Ima ih od malih 1–2 litarskih do velikih 100 litarskih. Svaka obično, najčešće i poželjno sadržava određenu količinu rakije. Na svakoj je kartonska kartica s vrstom rakije, snagom u gradima i godinom pečenja.

Recimo:
B. ŠLJIVA
23 GRAD
2010 GOD.

Iz većih balona se usnim podtlakom šlaufom vuče rakija u boce za konzumaciju i za na stol. Majstori nikad ne proliju ni kap.

 

Cirka 2 komentara na balon

Kad ono...