Leksikon: Ausvajs bite!

batrgati se

Koprcati se, trzati, grčiti, svim se silama truditi izvaditi se iz škripca: blata, duga, laži,… Batrganje označava kontinuirano izvođenje nesuvislih trzajnih pokreta u užem ili postupaka u širem smislu ne bi li se nekako izvuklo iz nezavidne situacije. Batrganje je zadnja slamka spasa i potez očajnika.

U terenskoj gnoseologiji, batrganje znači opravdavati jednu laž mnoštvom drugih od kojih je svaka sljedeća uzrok još većem batrganju. Izgovara se najčešće u jednom dahu ili uprizoruje dramoletom u rasponu od kukanja i cmizdrenja do urlanja i prijetnji. Lažac se nada da će hvatač u laži zaboraviti koja se istina krila iza laži. Hvatač u laži jedino želi da lašca dohvati i propisno izdegeneči. Primjer batrganja u terminalnoj fazi: Ta valjda više vjeruješ svojem meni nego svojim očima!

Samo jedan komentar na batrgati se

Kad ono...