Leksikon: Ausvajs bite!

bauljati

Biti u stanju poremećene percepcije koju obilježava uvrnuta perspektiva, slaba koordinacija pokreta, nedorečena verbalizacija, nepostojeća organizacija vremena i nemogućnost određivanja i prepoznavanja prioriteta.
U takvom stanju putanja kretanja je krivudava pa traže se usputni oslonci i odmorišta, prvo visoki i okomiti (drvo, stup, zid), pa sve niži (jarani, tarabe)  i tako na niže, sve dok se svijest ne isključi a tijelo prepterećeno gravitacijom potone do horizontalne ravni.

Samo jedan komentar na bauljati

  1. Nikola napisao:

    Bauljati znači lomatati se, kretati se slabo kontrolisano (levo desno), tražiti nešto u haosu lošim uslovima vidljivosti (mrak, gužva).… Primer:“Šta to tražiš više, samo bez veze bauljaš po kući.….”

Kad ono...