Leksikon: Ausvajs bite!

beskrua

Gastronomska varijanta. Beskrua se jede radi zadovoljstva, a s kruhom zbog gladi.

A ima tu opet i malo simbolike. Kruh, tijelo Isusovo, preskočimo ili gurnemo na stranu, navedeni u napast vraškom dobrotom pečenja izravno iz vatre!

Cirka 2 komentara na beskrua

Kad ono...