Leksikon: Ausvajs bite!

biber

Homonim za:

  1. crveni crijep koji krov pokriva slično ribljoj krljušti
  2. začin papar
  3. mlađeg momka, Amerikanca — izvođača nezahtjevnih poskočica.

Zato na molbu “De mi dodaj bibera!” valja odgovoriti primjereno kontekstu.

U slučaju kad se radi o crijepu, biber ima nos. Nos je istureni dio kojim se crijep kači na letvu. Biber novijeg datuma ima ih po dva. Nekad su se djeca znala zaigrati čekićem pa poodbijati noseve iza kuće nasloženih još neupotrijebljenih crjepova. Tada bi zbog njihove trajne neupotrebljivosti dobila po nosu.

U slučaju kad se radi o papru, postoji mitski način mišolova uz pomoć bibera i ciglje: pronađe se mišja rupa, kraj nje se postavi cigla i posuje malo bibera. Kad miš izađe iz rupe, onjuši biber, kihne, udari glavom o ciglu i ubije se.

U slučaju kad se radi o momku — pa i s njim se isto da lijepo miševe loviti.

 

Cirka 4 komentara na biber

Kad ono...