Leksikon: Ausvajs bite!

Biće kirbaja!

Biće kirbaja! — Bit će veselo!

Iako je kirbaj veseo događaj, ova metaforička fraza to nikako nije jer prognozira društvene neprilike uz mogućnost pljusaka, dernjave i fizičkog obračuna. Koristi se i kao eufemizam kojim prijetimo djeci ako su neposlušna.

Čim se kroz gužvu provuče “Au! Vid, vid, biće kirbaja!”, oni pametniji se odmaknu, a mlitaviji ostanu pa gledaju. Oni ionako mogu jedino gledati.

Kad ono...