Leksikon: Ausvajs bite!

Bog te mazo!

Uzvik kojim izražavamo iznenađenje nečime potpuno neočekivanim. Sve pretjerano, veliko, šokantno zaslužuje da se izderemo “U! Bog te mazo!” Tiho i spuštene glave izgovoreno “Bog te mazo…” izražava rezignaciju.
Nije jasno čime i kako Bog maže osobu.

Samo jedan komentar na Bog te mazo!

Kad ono...