Leksikon: Ausvajs bite!

boga jȏkinog

Fraza koja pristojnog simpatizera ideje o bogu u jednini zabrine i zaintrigira. Tko je taj Joka, kakav mu je to Bog i kako Joku okreniti na pravog boga? Možemo nagađati.

Bilo je kalvinista u ovim krajevima. Još u devetnaestom stoljeću lokalni župnici i isusovci su sa tugom, onakvom kakvu samo trenirani statističar može imati, uočavali nepravilnosti u pokrivenosti tržišta. Slali su dopise u centralu kako je u ovom selu 12, a u onom 9 kalvinista. Iz centrale su dolazile odredbe da se nešto poduzme jer sa ovako sramotnim podacima ne može se ni pred oči Svetog Petra, a nekmoli pred papskog blagajnika Giulija za kojeg se govorilo da zna sva tri evanđelja naizust i dnevni tečaj lire u odnosu na bilo koju tadašnju valutu. Možda je Joka — Josip ili Jozef bio kalvinist? Molio se jednoj drugoj nebeskoj filijali koja ne prima keš?

Možda su mislili na Joku — jednog drugog Josipa iz zabačenijih krajeva? Taj je bio komunist. Ako su mislili na tog Joku, onda bi ova fraza bila blago ironična, taman dovoljno da zavrijedi edukativno ljetovanje na Kvarneru o državnom trošku.

A, možda je Joka — Joakim, bio židovske vjere?

Možda je Joka — Jovan, bio pravoslavac? Doduše, tu se radi o istom bogu kojem se poklanjaju i katolici, samo su neke izvršne odredbe drugačije.

Možda je Joka bio Mađar? Rukunasrce, Mađari su mahom katolici, a mađarski bog je nominalno isti kao katolički, samo ga slabije razumiju oni koji ne divanidu mađarski. Ali, kako rijetko koji nemađar zna mađarski, mi zapravo nemamo izravan dokaz. Na osnovu promatranja i podudaranja svetaca u kalendaru, reklo bi se da jesu. Ovo neumijeće govorenja mađarskog jezika nije spriječilo da aspekti mađarske kulture postanu fundamentalni temeljci u temeljima fundamenta Podunavske kulture. Mađarska glazba, kuleni, kobasice, Mađarice (i djevojke i kolači, i velikim i malim slovom), paprika, gulaši i paprikaši…

Nego, taj Joka… Od sve fantazije, umalo zaboravismo definirati. Ova fraza naglašava da neki skup sadrži ili ne sadrži vrlo raznovrsne elemente, uključujući i neke egzotičnije, kao što bi bio Jokin bog. Ovu frazu možemo koristiti uz ili umjesto fraze ‘boga isusa

Kad ono...