Leksikon: Ausvajs bite!

bolcna

Tanja i kraća čelična šipka, uglavnom nastala rezanjem armaturne žice. Služi za učvršćivanje nečega u/na nečemu umetanjem ili zabijanjem — kao veliki štift.

Kad ono...