Leksikon: Ausvajs bite!

bošpomoz’

Zamolba “Bože, pomozi!” koju su čavrljave bake pretjeranom uporabom ispolirale do — bošpomoz.

Bošpomoz!” kada ustaje sa klupe, kada otvara frižider, kada ga zatvara. “Bošpomoz!” kada sjeda na zahod, prije nego upotrijebi toalet papir, kada povlači vodu, kada uzima sapun i pere ruke. Bošpomozi kad je zatjera opet. Radi li se ovdje o inatu prema onoj božjoj zapovijedi o spominjanju uzalud ili je ovo doista potpuna predanost Bogu?

Rukunasrce, ta dotična božja zapovjed ima nešto slabiju formulaciju baš zbog one klauzule uzaludnosti pa se dade tumačiti kako vam volja. Jer, uzaludnost je ovdje relativna. Bakice, vođene idejom da od viška glava ne boli, koriste tu sivu zonu kozmičkog prava pa nemilice zazivaju boga u pomoć. Usput, osjećaju se dovoljno naoštrene da u bilo koje doba argumentiraju svoje vapaje potpunom predanošću Bogu, naravno, a kako drugo? Ova činjenica posebno užasava svetog Petra, kojemu je dužnost evidentirati sve ove vapaje u duplikatu, pa i on sve više plače zbog stresa. Nije poznato obraća li bog još uvijek pažnju na ova zazivanja. Ako da, stigne li se bilo što drugo?

Kad ono...