Leksikon: Ausvajs bite!

bože me sakloni

Izgovara se: božemesakloni! Granični slučaj između frazema i uzvika.

Kad ono...