Leksikon: Ausvajs bite!

brabonjak

Grudast, geoidni, klastični agregat-kompozit sui generis od fekalne mase i filamenata krzna. Varira po dimenzijama, ali je invarijabilan po lokaciji. Lokaliziran oko analnog otvora krznate životinje u radijusu koji aproksimativno odgovara veličini longplejke; stokastične je distribucije te suspendiran o krzno životinje-domaćina.

Geneza ovih geoida na krznatoj životinji je inicirana ukoliko prilikom defekacije nije došlo do optimalnog odvajanja fekalne mase i defecirajućeg krznatog organizma nego je, uslijed nepredviđenih utjecaja iz okoline ili životinje same, došlo do kontakta fekalne materije i filamenata krzna oko već spomenutog otvora u već spomenutom radijusu koji aproksimativno odgovara veličini već spomenute longplejke koja sadrži odabir kompozicija šlagera nekog brkatog pjevača nazalnog vokalnog “registra”, a grčko-rimskih ritmova kojeg još nismo spomenuli.

Fekalna materija tada, a uslijed povoljnih, suhih i sunčanih atmosferskih uvjeta, evaporira pa subsekventna desikacija fekalne mase poveća njen viskozitet i tako joj poboljša adhezivnost pa ta masa tangencianalno upliće sve više i više filamenata krzna i tako stvara spomenute agregat-kompozitne klastere koje nazivamo — brabonjci.

 

Kad ono...