Leksikon: Ausvajs bite!

brocag

Vreća za kruh.

Sedamdesetih godina, zapravo još od revolucionarne ’68., deterdženti za rublje prodavali su se u platnenim vrećama zapremine 3 kg koje smo onda čitave reciklirali u vidu brocaga ili rasparane kao kuhinjske krpe pa se pri uzimanju kruha, do najnovijeg od ratova, redovito gledalo u logotipe talijanske Ave i domaćeg Faks Helizima Rubela.

Kad ono...