Leksikon: Ausvajs bite!

brotvajndl

Tepsijetina izvorno namijenjena pečenju više vekni kruha odjedared, ali se danas gotovo nikada ne koristi za kruh, nego za praktičnije stvari. Na primjer, uočeno je kako u brotvajndl stane barem ¼ praseta i 3kg krumpira. Bolje inačice imaju poklopac. Koristi se za pečenje ogromnih količina mesa i stoga se vadi samo na važne datume kad nam se pri ruci nađu gorespomenutih ¼ praseta i 3kg krumpira pa se one opservacije rado sjetimo.

Kad ono...