Leksikon: Ausvajs bite!

caka

Element koji je skriven ili nam je nepoznat ili se opire našem razumijevanju, trik, nedostajući dio — koji kad saznamo — sve sjeda na svoje mjesto. Sastavni dio svih uputstava za upotrebu.

- Kako se ovo sastavlja?
- Mora da ima neka caka.

Kad ono...