Leksikon: Ausvajs bite!

čelembara

Kršno čelo seljačine. Najčešće ta seljačina tuđa čela percipira kao čelembaru i to u negativnom kontekstu želeći naglasiti svoju nadmoć (A onda ja njega šakom u čelembaru i da vidiš što se smirio!)

Samo jedan komentar na čelembara

Kad ono...