Leksikon: Ausvajs bite!

Cigla koja kad se izvuče, sruši se cijela kuća.

Mit o postojanju cigle u kojoj se krije moć da drži cijelu kuću na okupu, dok se njenim vađenjem kuća dakako sruši. Nastao je vjerojatno uslijed skepse kada se pri tehnologiji gradnje polako sa čerpića prelazilo na opeku i modernije građevinske materijale. Dobro odaje latentni strah od slabosti.

Kad ono...