Leksikon: Ausvajs bite!

čivija

Stariji, drveni model zaprežnih seljačkih kola imao je točak koji se vrtio oko osovine, a na tu osovinu se metala levča, na koju su se poslije kačile strane od kola. E sad, da levča ne ispadne s osovine, metnulo se klin  — čiviju.

Cirka 2 komentara na čivija

Kad ono...