Leksikon: Ausvajs bite!

Colni zakon i njegov utjecaj na pojavnost

Kako je već izneseno u članku o colima, “materija u prostoru uvijek ispunjava prostor u dimenziji koja se dade izraziti u colima ili pola cola.” Fizikalni model ovog svojstva materije još uvijek nemamo, a dokazi ovog fenomena su svugdje. Majstori godinama koriste ovaj zakon u svoju korist premjeravajući sve u colima. Djeca dok rastu, ne rastu postupno, nego “odjednom izrastu”, to jest, njihova se visina povećava po pola cola do col. Veličina svake ribe ulovljene u Dunavu da se izraziti u colima… I tako dalje.

Eksperimentalno, pokušali smo namjerno proizvesti predmet (letvicu) čija se duljina ne bi mogla izraziti u cjelobrojnom iznosu colova ili polovinama cola. Svaki pokušaj završio je neuspješno! Baš kada smo mislili da smo napokon napravili nešto što bi dokazalo kako nisu sve veličine kompatibilne sa colnom skalom, dali bi taj predmet majstoru na izmjeru i rezultat je uvijek bio jasan. Predmet podliježe colnom zakonu i colnoj skali! Bez iznimke! Letvice bi bile izmjerene u cjelobrojnim ili polovinama cola (pola cola ili češće rečeno: komapet)

Teoretski, neke od aspekata colnog zakona možemo izvesti koreliranjem energetskih frekvencija titranja superniti naštimanih na A1 (440Hz), sa uvidima iz suvremene kristalografije i feng shuija. Nažalost, ovaj model za sada podržava samo iznose koji odgovaraju iznosima cola u prim-brojevima.

Za eksperimentalnu provjeru, naručili smo termin na LHC čestičnom ubrživaču. Tom prilikom, kanimo Schrödingerovu mačku ubrzati do brzine bliske brzini svjetlosti. Einsteinova teorija relativnosti (ako još uvijek bude vrijedila nakon što dobijemo termin) kaže kako će masa mačke rasti, a njena će se duljina sažimati. Mi računamo na ovaj efekt, jer ukoliko se sveukupna dužina mačke doista smanjuje, ona će se morati smanjivati po colnom zakonu, to jest u iteracijama od pola cola. Kako je poznato, duljina Schrödingerove mačke iznosi skoro točno 25koma5 cola (nije to baš velki mačor, mi tu po avlijama imamo i većih!) i da li će se ovaj mačor smanjivati linearno ili po nekom, za sada nepoznatom algoritmu ili nepoznatoj funkciji, ne znamo. Kako nismo mogli osigurati financije za finiji brzinomjer, dosjetili smo se iskoristiti onaj drugi simptom ubrzavanja, a to je porast mase. Stoga, skupa s mačkom u LHC stavljamo i vagu. Da smo mačku pošteno ubrzali znat ćemo kada vaga pokaže “beskonačno kila žive vage”.

Teta Ljubica nas je zamolila “pa kad već ubrzavamo mačku do brzine svjetlosti” ako bi mogli usput provjeriti da li mačje oči još uvijek svijetle pri toj brzini. “Pomak odsjaja će garantirano biti prema plavom dok ju ubrzavamo, al poslije?” — rekla je.

Teta Ljubica pretpostavlja kako će mačka, jednom kada dostigne 99,9999% brzine svjetlosti vidjeti svjetlucanje čestica na horizontu događaja, pomisliti da se radi o miševima, te će skočiti da ih polovi. Jednom kada skoči, postat će brža od brzine svjetlosti i zaći u hipersvemir. Zalaskom u hipersvemir, pretpostavlja teta Ljubica, mačka bi se mogla podijeliti u paralelne kvantne nivoe, kako bi bila uspješnija u lovu. Mačka koja nam se vrati nakon završetka eksperimenta (na to da se mačke uvijek vraćaju možemo računati) bit će jedna od mačaka koje su se podijelile na kvantne nivoe, ali koja točno, to vjerojatno nećemo moći provjeriti (osim ako se Hawkingova stara tvrdnja da informacija ostaje ne pokaže točnom!). Isto tako, postoji mogućnost da mačka koja nam se vrati zapravo potječe iz neke druge kvantne zbilje. Zbilje u kojoj smo isto tako ubrzavali mačora u želji da utvrdimo vrijedi li colni zakon univerzalno.

Samo jedan komentar na Colni zakon i njegov utjecaj na pojavnost

Kad ono...