Leksikon: Ausvajs bite!

ćoškulja

Žena, a često i ženskica, za koju se smatra da — kada ne provodi vrijeme bilo s kim —  provodi vrijeme na ćošku, čekajući nekog drugog bilo koga da za promjenu malo provede vrijeme s njim. Smatra se i da su sve ćoškulje uglavnom ekvivalentne i međusobno zamjenjive, jednako kao i bilokoji oni koji sa ćoškuljama začinju brze romanse.

Kad ono...