Leksikon: Ausvajs bite!

čȕla

Batina, toljaga, podebeo štap, palica.

Samo jedan komentar na čȕla

Kad ono...