Leksikon: Ausvajs bite!

cvariti

Nepotrebno dugo i prekomjerno nešto cvrljiti ili izlagati toplini (npr. vatri ili suncu).

Cvarenjem nečega što bi se trebalo cvrljiti smanjuje mu se kvaliteta i vrijednost — i to naočigled druge osobe koja cvarenje mora konstatirati.

Cvariti se mogu i osobe.

Kad ono...