Leksikon: Ausvajs bite!

cvokotati

Glasanje kojim ljudska mladunčad bakama signalizira da je došlo do gologlavostigoloždravosti, na što će baka reagirati zabundavanjem mladunčeta. Prilikom cvokotanja ono vibrira vilicom čeljusti stvarajući tako gotovo mehanički zvuk sudaranjem gornjih i donjih zubi.

Mladunče cvokoće i nakon dužeg namakanja u Dunavu, pri čemu na njemu dolazi i do vizualnih promjena. Usne “poplave”, koža se naježi, a jagodice prstiju se namreškaju. Cvokotanje i vizualne promjene na mladunčetu tada su siguran znak da ga je vrijeme utopliti, napojiti i nahraniti ugljikohidratima i mastima.

Kad ono...