Leksikon: Ausvajs bite!

da dupe vidi puta

Osobno hodočašće. Putovanje puta radi; duhovna aktivnost prosvijetljenih. Svet ne razumije svrhovitost takvog putovanja, pa ga pokušava osujetiti napadom: ‑Ne drži te mjesto, ha? Samo bi da ti dupe vidi puta! A duhovni aspiranti će se pritom poslužiti izgovorom: ‑Možda mi dođe iz dupeta u glavu.

Kad ono...