Leksikon: Ausvajs bite!

deder

Duža, a samim tim i pristojnija verzija indikatora za poticanje de. Deder se predmeće u rečenice izgovorene u ceremonijalnim prilikama kada sugovornicu ili sugovornika želimo potaknuti na primisao, misao, djelo ili uslugu.

Upotrijebljena u svakodnevnim situacijama, ova riječ zaokuplja pažnju neprimjerenom ceremonijalnošću, pa se efikasno usmjerava i koristi protiv onih kojima imamo šta za kazat.

Cirka 2 komentara na deder

  1. Barbara napisao:

    Deder me pusti na miru !!!!!!!!!!

Kad ono...