Leksikon: Ausvajs bite!

đinđuva, đinđua

Travari i narodni ljekari odavna znaju kako od svih prirodnih sastojaka jedino zlato, srebro i drago kamenje imaju blagotvornu moć smirivanja žena.  Đinđuve su sitniji predmeti načinjeni od zlata i/ili srebra (ili jeftinijih metala njima nalik) i dragog kamenja sa svrhom da budu uvijek blizu i svojom blizinom djeluju ljekovito na dušu. Nose se na prstima, zglobu, oko vrata, na ušima, a sve češće i na drugim mjestima, gdjegod se pokaže potreba za takvim blagotvornim sredstvom.

Kad ono...