Leksikon: Ausvajs bite!

dobiti po tamburi

Dobiti batina. Tambura ovdje označava guzicu. Vjerojatno je ta tambura koja simbolizira guzicu zapravo brač.

Kad ono...