Leksikon: Ausvajs bite!

dobiti porciju

Biti predmetom verbalnog predbacivanja za učinjeno. Biti kažnjen. Dobiti batina.

Kad ono...