Leksikon: Ausvajs bite!

dozlaboga

Do samog kraja i to onog (osim ovime) neizrecivo nemogućeg. Racionalistima bi se više svidjelo do kraja Svemira ili neka slična štreberska besmislica, ali zlom bogu ništa ne može parirati ni u beskonačnosti niti sveprisutnosti, a bogme ni u nepojmljivosti. Singularitet vokabulara, paradoks zavaren za oksimoron pred kojim se univerzalno ruši svaka daljnja rasprava i propitivanje je li nešto zbilja kako je maloprije rečeno. Vrlo neodobravajuće skroz pa ipak — samo u malom broju slučajeva diskreditirajuće: ponekad i s duboko zakopanom dozom simpatije.

Cirka 7 komentara na dozlaboga

Kad ono...