Leksikon: Ausvajs bite!

drangulija

Predmet čija su vrijednost, način i razlozi upotrebe poznati jedino njezinom vlasniku. Drangulije imaju neko paramagnetno svojstvo te utječu na vlasnika tako da ih mora skupljati i držati na okupu, po mogućnosti pojedinačno vidljive, poput dragulja. Također, vlasnik ih se nerado, ako ikada, odriče. Gotovo svaka prazna ploha pogodna je za odlaganje i nagomilavanje drangulija.

Kada zaboravi na njihovu vrijednost ili se pod utjecajem danjeg svijetla čudom osvijesti, vlasniku se drangulija pretvara u koještariju, kramu ili drlog. Svi ostali nikad je nisu ni vidjeli drugačije.

Cirka 3 komentara na drangulija

Kad ono...