Leksikon: Ausvajs bite!

durati

Kad nam nešto koristi dugo i nakon sveg tog vremena i uporabe još je uvijek uporabljivo i ne pokazuje bitnije znakove habanja, tada koristimo glagol “durati”. Hlače, guma na autu ili cipele su objekti kojima smo se često čudili kako još uvijek duraju. Ništa više ne dura. Danas je sve bofl roba.

Samo jedan komentar na durati

Kad ono...