Leksikon: Ausvajs bite!

đuture

Skupa, zajedno, zbrojeno, preko svega…

Pridružiti nekoga, nešto ili sebe tom skupu: u đuture.

Samo jedan komentar na đuture

Kad ono...