Leksikon: Ausvajs bite!

džeparoš

Čovjek koji je uvjeren da posjeduje ogroman broj umreženih džepova. Neke džepove nosi samostalno, a sve ostale džepove mu nose drugi. Kada mu zatreba nešto iz vlastitog džepa (a taj džep, recimo, nosite vi), on će vrlo pažljivo, vodeći računa da vas ne ometa, pristupiti tom džepu i uzeti potrebno.

Kad ono...